Manx Gaelic Bible

Esther 3

Esther

Return to Index

Chapter 4

1

Tra cheayll Mordecai kys myr ve kiarit, raip Mordecai e choamrey as hug eh er aanrit-sack lesh leoie, as hie eh magh gys mean yn ard-valley, as cheayn eh lesh coraa ard as sharroo.

2

As haink eh roish giat y ree: son cha row unnane erbee dy gholl stiagh er giat y ree ayns aanrit-sack.

3

As ayns dy chooilley heer, raad erbee dy daink oardagh y ree, va dobberan trome mastey ny Hewnyn, as trostey, as keayney, as yllaghey, as lhie ymmodee ayns aanrit sack as leoie.

4

Er shoh haink sharvaantyn Esther, as ny shamyrderyn eck, as dinsh ad shoh jee: eisht va'n ven-rein erskyn towse seaghnit, as hug ee coamrey dy chur er Mordecai, as dy ghoaill jeh yn aanrit-sack: agh cha ghow eh eh.

5

Eisht deie Esther son Hatach fer jeh shamyrderyn y ree, va pointit dy hirveish urree, as hug ee lesh chaghteraght gys Mordecai, dy gheddyn fys kys va shoh, as cre'n-fa ve.

6

Er shoh hie Hatach magh gys Mordecai, ayns straid yn ard-valley, va roish giat y ree.

7

As dinsh Mordecai dasyn ooilley ny v'er daghyrt da, as mychione yn sym dy argid yiall Haman dy eeck stiagh gys tashtaghyn y ree, son kied dy stroie ny Hewnyn.

8

Hug eh da myrgeddin copy jeh'n oardagh v'er ny choyrt ec Shushan dy stroie ad dy yeeaghyn eh da Esther, as dy choyrt jee toiggal jeh, as dy churmal ee dy gholl stiagh gys y ree, dy yannoo aghin huggey, as dy ghuee son foayr ayns lieh yn pobble eck.

9

As haink Hatach, as dinsh eh da Esther goan Vordecai.

10

Reesht loayr Esther rish Hatach, as hug ee eh er chaghteraght gys Mordecai;

11

Ta fys ec ooilley sharvaantyn y ree, as pobble cheeraghyn y ree, quoi-erbee, lhig da ve dooinney ny ben, hig fenish y ree gys y chooyrt sodjey-stiagh, gyn ad veeit, ta un leigh ayn dy chur ad gy-baase, er-lhimmey jeusyn huc nee yn ree sheeyney magh yn lorg airh reeoil, dy choyrt e vioys da: agh cha vel mish er ve eit dy heet fenish y ree rish jeih laghyn as feed.

12

As dinsh ad da Mordecai goan Esther.

13

Eisht doardee Mordecai dy ansoor Esther, Ny smooinee rhyt hene, dy jean uss scapail ayns thie yn ree veg share na ooilley ny Hewnyn.

14

Son my vees oo ooilley cooidjagh dty host ec y traa shoh, eisht nee feaysley as livrey-ys da ny Hewnyn troggal veih boayl elley, agh bee uss as thie dty ayrey er nyn stroie: as quoi ec ta fys, nagh vel oo er jeet gys y reeriaght, cour lheid y traa shoh?

15

Eisht doardee Esther daue dy chur yn ansoor shoh da Mordecai.

16

Immee as chaggil cooidjagh ooilley ny Hewnyn t'ayns Shushan, as trosht-jee er my hon's, as ny jean-jee gee ny giu son three laa, oie ny laa: neem's as my vraane aegey myr geddyn trostey, as eisht hem stiagh gys y ree, red nagh vel cordail rish y leigh: as my ta mee kiarit son cherraghtyn, lhig dou cherraghtyn.

17

Er shoh hie Mordecai roish, as ren eh cordail rish ooilley ny va Esther er harey eh.

Esther 5

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web