Manx Gaelic Bible

Esther 2

Esther

Return to Index

Chapter 3

1

Lurg ny reddyn shoh, ren ree Ahasuerus soiaghey seose Haman mac Hammedatha yn Agagite, as hrog eh gys ard-olk eh, as hoie eh eh erskyn ooilley ny princeyn va marish.

2

As ren ooilley sharvaantyn y ree, va ayns giat y ree, croymmey as ooashley choyrt da Haman, son shen myr doardee yn ree mychione echey: agh cha chroym Mordecai, chamoo hug eh ooashley da.

3

Eisht dooyrt sharvaantyn y ree, va ayns giat y ree, rish Mordecai, Cre'n-fa t'ou brishey sarey yn ree?

4

Nish haink eh gy-kione, tra loayr ad rish gagh-laa, as nagh dug eh geill daue, dy dinsh ad da Haman, dy yeeaghyn cre'n erree harragh er Mordecai, as e chooish, son v'eh er n'insh daue, dy row eh ny Hew.

5

As tra honnick Haman, nagh chroym Mordecai huggey, as nagh dug eh ooashley da, eisht va Haman lane dy sproght.

6

As cha beeagh lesh e laueyn y choyrt er Mordecai ny-lomarcan, son v'ad er n'insh da mychione pobble Vordecai: hir Haman er-y-fa shen, caa dy stroie ooilley ny Hewnyn va trooid magh slane reeriaght Ahasuerus, eer pobble Vordecai.

7

Ayns y chied vee (ta shen yn vee Nisan) ayns y nah vlein yeig jeh reill Ahasuerus, hilg ad Pur, ta shen, yn lot, fenish Haman, laa lurg laa, as veih mee dy mee, gys y nah vee yeig, ta shen, yn vee Adar.

8

As dooyrt Haman rish ree Ahasuerus, Ta ashoon dy leih t'er skeayley dy lhean mastey dty phobble, ayns dy chooilley ard jeh dty reeriaght, as ta leighyn oc er-lheh noi leighyn dy chooilley phobble, chamoo t'ad freayll leighyn y ree, er-y-fa shen cha vel eh son vondeish y ree dy chur raad daue.

9

My s'gooidsave lesh y ree, lhig da oardagh ve jeant, dy bee ad er nyn stroie: as eeck-yms jeih thousane talent dy argid gys tashtaghyn y ree, liorish ny laueyn ocsyn vees currym yn obbyr shoh orroo.

10

As ghow yn ree fainey jeh e laue, as hug eh eh da Haman mac Hammedatha yn Agagite, noid ny Hewnyn.

11

As dooyrt y ree rish Haman, Lhiat hene yn argid, as y sleih myrgeddin, dy yannoo roo lurg dty aigney hene.

12

Eisht va scrudeyryn y ree er ny eam yn trass laa yeig jeh yn chied vee, as ve scruit cordail rish ooilley ny doardee Haman dauesyn v'ayns pooar fo yn ree, gys ny kiannoortyn va harrish dy chooilley heer, as fir reill dagh pobble, cordail rish yn aght screeuee oc hene, as gys dy chooilley ashoon lurg nyn ghlare; ayns ennym ree Ahasuerus hie eh er scrieu, as ve sealit lesh fainey

13

As hie ny screeunyn lesh postyn gys ooilley cheeraghyn y ree, dy choyrt mow, dy varroo, as dy stroie ooilley ny Hewnyn, chammah aeg as shenn, cloan aegey as mraane 'syn un laa, eer y trass laa yeig jeh'n nah vee yeig (ta shen yn vee Adar) as dy ghoaill y chooid oc son spooilley.

14

Va copy yn order son dagh cheer, er ny ockley magh da dy chooilley phobble, ad dy ve aarloo er y laa shen.

15

Hie ny postyn magh ayns fiyr, liorish sarey yn ree, as va'n oardagh jeant ayns Shushan y phlaase: as hoie yn ree as Haman sheese dy iu, agh va (ny Hewnyn ayns) ard-valley Shushan dy mooar seaghnit.

Esther 4

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web