Manx Gaelic Bible

Esther 1

Esther

Return to Index

Chapter 2

1

Lurg ny reddyn shoh, tra va farg ree Ahasuerus er ny veeinaghey dy chooinee eh er Vashti, as ny v'ee er n'yannoo, as y decree hie magh noi eck.

2

Eisht dooyrt fir-oik y ree va shirveish er, Lhig da moidynyn aegey as aalin v'er ny gheddyn da'n ree:

3

As lhig da'n ree pointeil fir-oik ayns ooilley rheamyn e reeriaght, dy haglym cooidjagh ooilley ny moidynyn aegey as aalin gys Shushan y phlaase, gys thie ny mraane, fo kiarail Hege shamyrlin y ree, oaseir ny mraane, as lhig da spiceyn-oonlee cour glenney v'er ny choyrt daue:

4

As lhig da'n voidyn share by-haittin lesh y ree, ve yn ven-rein ayns ynnyd Vashti. As va'n raa cordail rish aigney yn ree, as shen myr ren eh.

5

Nish ayns Shushan y phlaase, va Hew dy row, enmyssit Mordecai, mac Jair, mac Shimei, mac Kish, ny Venjamite:

6

Va goit ersooyl veih Jerusalem, ayns y chappeeys marish Jeconiah ree Yudah, ren Nebuchadnezzar ree Vabylon y chur lesh ersooyl.

7

As va Hadassah (ta shen Esther) inneen e naim troggit liorish, son cha row ayr ny moir eck, as va'n ven aeg aalin as stoamey, ee ghow Mordecai (lurg baase yn ayr as y voir eck) son e lhiannoo hene.

8

Myr shen haink eh gykione, tra va sarey as oardagh y ree er ny chlashtyn, as tra va ymmodee moidynyn er nyn jaglym cooidjagh gys Shushan y phlaase fo currym Hegai, dy row Esther myrgeddin er ny choyrt lh'ee gys thie yn ree, fo kiarail Hegai,

9

As by-laik lesh y ven aeg, as yeeagh eh foayr jee, as hug eh jee chelleeragh spiceyn oonlee ry-hoi glenney, marish lheid ny reddyn as va cooie er e son, as shiaght mraane aegey va dy hirveish urree, ass thie yn ree, as phoint eh jeeish as da ny mraane eck, yn reih ynnyd va ayns thie ny mraane.

10

Cha row Esther foast er n'insh quoi va'n sleih-mooinjerey, ny'n kynney eck: son va Mordecai er choyrt currym gyere urree, nagh n'inshagh ee eh.

11

As huill Mordecai dy chooilley laa roish cooyrt thie ny mraane dy vriaght kys va Esther, as cre'n erree harragh urree.

12

Nish tra haink shayll dagh moidyn mygeayrt, dy gholl stiagh gys ree Ahasuerus, erreish j'ee v'er ve daa vee jeig, cordail rish cliaghtey mraane, (son shoh myr va nyn laghyn glennee cooilleenit, ta shen dy ghra shey meeaghyn lesh myrrh, as shey meeagh yn lesh spiceyn millish, as lesh reddyn elley cooie son mraane y ghlenney.)

13

Eisht er yn aght shoh haink dagh ben aeg gys y ree, va, cre-erbee hirragh ee coyrt jee, dy gholl maree ass thie ny mraane, gys plaase y ree.

14

Ayns yn astyr hie ee stiagh, as er laa-ny-vairagh haink ee magh, gys yn nah hie va cour ny mraane fo currym Shaashgaz shamyrder y ree, va currym ny co-lhiabbee er: cha daink ee arragh stiagh gys y ree, mannagh ghow yn ree taitnys aynjee, as fegooish yn ennym ec ve eit.

15

Nish tra va coorse Esther, inneen Abihail, naim Mordecai (va er ghoaill ee son e lhiannoo hene) er jeet mygeayrt dy gholl stiagh gys y ree, cha hir ee veg, agh ny ren Hegai shamyrder y ree, va currym ny mraane er phointeil: as va Esther dy mooar soit j'ee son e aalid, 'sy chilley ocsyn ooilley honnick ee.

16

Myr shoh va Esther goit stiagh liorish ree Ahasuerus, gys e phlaase reeoil, ayns y jeihoo vee (ta shen yn vee Tebeth) 'sy chiaghtoo vlein jeh e reill.

17

As bynney lesh y ree Esther, erskyn ooilley ny mraane, as hooar ee foayr as aigney mie ayns e hilley, erskyn ooilley ny moidynyn; myr shen dy hoie eh yn crown reeoil er y chione eck, as ren eh ee yn ven-rein, ayns ynnyd Vashti:

18

Eisht ren y ree cuirraghyn mooar da ooilley e phrinceyn, as e ir-oik, eer cuirraghyn Esther, as ren eh mial keeshyn ny rheamyn, as hug eh giootyn, cordail rish stayd y ree.

19

As tra va ny moidynyn er nyn jaglym cooidjagh yn nah cheayrt, eisht hoie Mordecai ayns giat y ree.

20

Cha hoilshee Esther foast yn sleih mooinjerey, ny yn kynney eck; myr va Mordecai er harey ee: son ren Esther er raa

21

Ayns ny laghyn shen (choud as va Mordecai ny hoie ayns giat y ree) va jees jeh shamyrderyn y ree, Bigthan as Teresh jeusyn va freayll yn dorrys, lhieent lesh farg, as fieau er caa dy stroie ree Ahasuerus:

22

As hooar Mordecai fys er shoh, as dinsh eshyn eh da Esther yn ven-rein, as ren Esther y chooish y hoilshaghey da'n ree, ayns ennym Vordecai.

23

As tra va briaght jeant 'sy chooish, ve er ny gheddyn magh; v'ad ny-neesht, er-y-fa shen, croghit er billey: as ve scruit ayns lioar ny recortyssyn fenish y ree.

Esther 3

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web